Kategorie

Informacja

Właściwości fizyczne miedzi:

Miedź ma gęstość 8,96 g/cm³ i temperaturę topnienia 1084,45°C. Po wytopie i oczyszczeniu jest miękkim metalem o bardzo dobrym przewodnictwie cieplnym i elektrycznym. Miedź można przerabiać plastycznie na zimno i na gorąco, ale w przypadku przeróbki na zimno następuje utwardzenie metalu (w wyniku zgniotu), które usuwa się przez wyżarzenie rekrystalizujące (w temp. 400-600°C). Przeróbkę plastyczną na gorąco przeprowadza się w temp. 650-800°C. W skali makroskopowej, wytworzenie podłużnych wad sieci krystalicznej, jak granice pomiędzy ziarnami czy zaburzenia przepływu pod przyłożoną siłą, zwiększa twardość miedzi. Niska twardość miedzi częściowo tłumaczy jej wysoką przewodność elektryczną (59,6×106 S/m) i wysoką przewodność cieplną, które są drugie pod względem wielkości wśród czystych metali w temperaturze pokojowej.

Czysta miedź jest pomarańczowo-czerwona, a w powietrzu pokrywa się czerwonym nalotem. Charakterystyczny kolor miedzi pochodzi od przejść elektronów pomiędzy wypełnionymi powłokami 3d, a półpustymi 4s – różnice energetyczne pomiędzy tymi powłokami odpowiadają energii światła pomarańczowego.

Właściwości chemiczne miedzi:Czysta miedź zawiera 0,01-1,0% zanieczyszczeń, zależnie od rodzaju wytwarzania, przetwarzania i oczyszczania. Za zanieczyszczenia uważa się takie pierwiastki jak: Bi,Pb,Sb,As,Fe,Ni,Sn,Zn oraz S. Jest dość odporna chemicznie, zalicza się do metali półszlachetnych. Nie ulega działaniu kwasów w warunkach nieutleniających, natomiast w warunkach utleniających roztwarza się bez wydzielania wodoru.

Zastosowanie:

Ze względu na dobrą przewodność elektryczną, miedź ma duże zastosowanie w przemyśle elektrotechnicznym np. do wyrobu drutów na przewodniki, kable, szyny, do przewodzenia prądu elektrycznego do kontaktów, części maszyn elektrycznych itp. Używa się jej również do wyrobu lutownic oraz do celów zdobniczych. Obszerne zastosowanie znajduje miedź w galwanostegii i galwanoplastyce. Stosuje się ją bowiem do miedziowania przedmiotów stalowych, cynkowych, aluminiowych, cynowych. Miedziować można zarówno przez zanurzenie, jak też metodą elektrolityczną. Poza tym miedź jest podstawowym składnikiem wielu stopów technicznych, używa się jej w przemyśle wojennym, drukarstwie, do pokrywania dachów zabytkowych budowli.

Źródło: Wikipedia.org