Kategorie

Informacja

Aluminium (glin techniczny) jest metalem lekkim - gęstość aluminium wynosi 2,70 g/cm3. Aluminium jest dobrym przewodnikiem cieplnym i elektrycznym - przewodność elektryczna aluminium wynosi 37,67 MS/m i stanowi to około 65% przewodności miedzi. Temperatura topnienia aluminium wynosi 660,1 °C a temperatura wrzenia 2520 °C.

Czyste aluminium wykazuje się wysoką plastycznością, dużą odpornością na korozję. Zwiększenie odporności aluminium na korozję uzyskuje się poprzez elektrolityczne wytwarzanie powłok tlenkowych zwane anodowaniem. Anodowanie oprócz funkcji ochronnej pozwala barwić powierzchnię na różne kolory.

Czyste aluminium jest szeroko stosowanym materiałem przemyśle. Z aluminium produkuje się min.: przewody elektryczne, urządzenia spożywcze, opakowania spożywcze, folie spożywcze, aparaturę chemiczną, elementy elektryczne i elektroniczne. Jest wykorzystywane także do produkcji stopów aluminium, do aluminiowania, do odtleniania stali.

Jako materiał konstrukcyjny wykorzystywane są stopy aluminium. Dodatki stopowe oraz odpowiednia obróbka cieplna stopów pozwala nawet kilkakrotnie zwiększyć wytrzymałość oraz twardość materiału. Stopy aluminium są szeroko stosowane w przemyśle lotniczym, stoczniowym, samochodowym, chemicznym, spożywczym i budownictwie.GATUNEK

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

ANODOWANIE

SPAWANIE

ENAW-1050A-A1

DOBRY

DOBRY

BARDZODOBRY

dobrej podatności do gięcia na zimno, cechuje się niskimi własnościami wytrzymałościowymi, przeznaczone do produkcji naczyń, pojemników, garnków do produktów spożywczych i chemicznych, przedmiotów gospodarstwa domowego i opakowań;

ENAW-2017A-PA6

DOBRA

ZABEZPIECZAJĄCE

DOBRA

charakteryzuje się dobrymi własnościami wytrzymałościowymi, wysoką wytrzymałością na rozciąganie, bardzo dobrą wytrzymałością zmęczeniową, daje się spawać, stosowany jest do produkcji samolotów, konstrukcji maszyn, sprzętu wojskowego;

ENAW-5005-PA43

DOBRA

BARDZODOBRA

DOBRA

Stop znakomicie nadający się do anodowania dekoracyjnego; charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i bardzo dobrą podatnością do formowania na zimno, stosowany jest na okładziny elewacji, pojemniki, półmiski i części urządzeń;

ENAW-5083-PA13

BARDZODOBRY

ZABEZPIECZAJĄCE

BARDZODOBRY

Stop charakteryzujący się wysoką wytrzymałością zmęczeniową, bardzo dobrą spawalnością oraz odpornością na korozję w wodzie morskiej. Blachy 5083 są stosowane do produkcji elementów spawanych, platform, masztów, w przemyśle motoryzacyjnym, budowie maszyn, konstrukcjach spawanych, do budowy form piankowych. Produkuje się również: aparaturę chemiczną, zbiorniki magazynowe, zbiorniki ciśnieniowe, rurociągi, zgrzewane ispawane elementy konstrukcyjne.

ENAW-5754-PA11

BARDZODOBRY

DOBRY

BARDZODOBRY

Stop o wysokiej wytrzymałości zmęczeniowej i wysokiej odporności na korozję w warunkach morskich, wodzie morskiej i atmosferze przemysłowej. Stosowany w elementach środków transportu, na konstrukcje spawane, zbiorniki ciśnieniowe, elementy rurociągów, przewody pneumatyczne, hydrauliczne oraz słupy i oznaczenia drogowe.

ENAW-6082-PA4

DOBRY

DOBRY

DOBRY

odznacza się wysoką wytrzymałością i dobrą odpornością na korozję, słabo nadaje się do anodowania dekoracyjnego, stosowany do produkcji elementów nośnych statków, dźwigów, mostów, ciężarówek, autobusów, przyczep, barier zabezpieczających;

 

ENAW-7075-PA9

DOBRY

ZABEZPIECZAJĄCE

DOBRY

ma wysokie własności wytrzymałościowe, bardzo dobry materiał do obróbki głębokich wybrań, stosowany na formy na tworzywa piankowe, elementy tłoczników i wykrojników, części maszyn o wysokich obciążeniach - używany w przemyśle lotniczym;Źródło: Wikipedia.org